EDICIÓ ESPECIAL

En ocasions en Macià Batle llancem, amb orgull i alegria, edicions especials de vi, com poden ser del nostre criança o del nostre Blanc de blancs. Quan ho fem, sempre comptem amb artistes consagrats o amb projecció perquè, també amb orgull i alegria, ens dissenyin les etiquetes que aniran a les seves ampolles.

Sandra Vásquez de la Horra 2015

Rosa Loy 2014

Rebecca Horn 2012

Christian Boltanski 2011

Patrick Hill 2011

A. Ballester Moreno 2011

Bernardí  Roig 2010

Rolf Knie 2009