Miquel Navarro

Miquel Navarro (Mislata, València, 1945) és un dels artistes més representatius de la nova escultura espanyola dels anys setanta i vuitanta orientada especialment a l’espai expandit de les instal·lacions així com a les intervencions sobre la naturalesa i a les accions sobre el cos.

Des de 1973 l’artista valencià, amb les seves inconfusibles ciutats o “agrupaments”, construeix un prototip d’instal·lació de caràcter escultòric que integra conjunts de petites peces configurades a manera d’estructures i construccions diverses que van del rural a l’urbà i del que mediambiental a l’industrial.

A partir d’aquesta època, Miquel Navarro ha vingut creant una obra en la qual les estructures constructives i les configuracions espacials i ambientals expressen metàfores sobre el temps i l’espai amb un valor universal que li ha valgut un ampli reconeixement en l’àmbit artístic internacional.

http://miquelnavarro.com